Přihlaste se ke svým účtům pomocí aplikace Microsoft Authenticator. (2023)

Aplikace Microsoft Authenticator vám pomůže přihlásit se k účtům, pokud používáte dvojúrovňové ověřování. Dvojúrovňové ověření vám pomůže získat bezpečnější přístup k účtům, zejména při prohlížení citlivých informací. Vzhledem k tomu, že hesla můžou být zapomenutá, odcizená nebo ohrožená, je dvojúrovňové ověření dalším bezpečnostním krokem, který pomáhá chránit váš účet tím, že znesnadňuje ostatním uživatelům vloupání.

Aplikaci Microsoft Authenticator můžete používat několika způsoby, mezi které patří:

 • Po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla se zobrazí výzva k zadání druhé metody ověření.

 • Poskytnutí přihlášení bez zadání hesla, použití uživatelského jména a mobilního zařízení s otiskem prstu, obličejem nebo PIN kódem

Důležité informace:Tato metoda přihlášení telefonem funguje jenom s vašimi pracovními nebo školními a osobními Microsoft účty. Vaše Microsoft účty vyžadují, abyste použili standardní dvoufaktorové ověření.

Předpoklady

Abyste mohli aplikaci Microsoft Authenticator používat, musíte:

 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Microsoft Authenticator. Pokud jste to ještě neudělali, přečtěte si článek Stažení a instalace aplikace.

 2. Přidejte do aplikace Microsoft Authenticator své pracovní/školní účty, osobní účty a účty třetích stran. Podrobný postup najdete v tématech Přidání pracovního nebo školního účtu, Přidání osobních účtů a Přidání Microsoft účtů.

Zapnutí přihlašování přes telefon pro pracovní nebo školní účty

Přihlášení telefonem je typ dvoustupňového ověření. I tak musíte ověřit svoji identitu tím, že zadáte něco, co víte a něco, co máte, ale přihlášení telefonem vám umožní přeskočit zadávání hesla k účtu a provést veškeré ověření identity na vašem mobilním zařízení.

Než budete moct zapnout přihlašování přes telefon, musíte zapnout dvojúrovňové ověřování. Další informace o tom, jak u účtu zapnout dvojúrovňové ověřování, najdete v tématech Přidání pracovního nebo školního účtu a Přidání osobních účtů.

Přihlášení telefonem je dostupné jenom v iOSu a na zařízeních s Androidem 6.0 nebo novějším. Pokud máte potíže se zapnutím přihlašování přes telefon na Androidu, přečtěte si běžné dotazy k aplikaci Microsoft Authenticator.

Zapnutí přihlašování telefonem

 • Otevřete aplikaci Microsoft Authenticator, přejděte na svůj pracovní nebo školní účet a zapněte přihlašování přes telefon.

 • Když klepnete na dlaždici účtu, zobrazí se zobrazení účtu na celé obrazovce. Pokud se zobrazí možnost Přihlášení telefonem povoleno, znamená to, že jste plně nastaveni na přihlášení bez hesla. Pokud se zobrazí možnost Povolit přihlašování telefonem, klepnutím na něj zapněte přihlašování telefonem.

 • Pokud jste už aplikaci používali k dvojúrovňovému ověření, můžete klepnutím na dlaždici účtu zobrazit zobrazení účtu na celé obrazovce. Potom klepněte na Povolit přihlášení telefonem a zapněte přihlašování telefonem.

 • Pokud nemůžete najít svůj pracovní nebo školní účet na obrazovce Účty aplikace, znamená to, že jste ho ještě do aplikace nepřidali. Přidejte svůj pracovní nebo školní účet podle pokynů v nápovědě k přidání pracovního nebo školního účtu.

Poznámka:Microsoft nepodporuje kombinaci registrace zařízení a ověřování pomocí certifikátů v aplikaci Authenticator v iOSu. Místo toho musí uživatel zaregistrovat zařízení ručně prostřednictvím nastavení authenticatoru před přihlášením.

První přihlášení pomocí telefonu

Po zapnutí přihlašování telefonem použijte aplikaci Authenticator pro přihlašování přes telefon bez hesla pomocí následujícího postupu:

 1. Na přihlašovací stránce zadejte své uživatelské jméno.

 2. Vybere Další.

 3. V případě potřeby vybere Možnost Další způsoby přihlášení.

 4. Vybere Schválit žádost v aplikaci Microsoft Authenticator.

Zobrazí se vám číslo. Aplikace Authenticator vás vyzve k ověření zadáním příslušného čísla místo zadání hesla.

Jakmile jednou použijete přihlášení telefonem bez hesla, aplikace vám tuto metodu nabídne jako výchozí. Vždy můžete zvolit jinou metodu.

Zapnutí přihlašování přes telefon pro osobní účty Microsoft

Přihlášení telefonem můžete zapnout pro svůj osobní Microsoft účet, jako je účet, který používáte pro přihlášení k Outlook.com, Xboxu nebo Skypu.

Poznámka:K ochraně vašeho účtu vyžaduje aplikace Microsoft Authenticator na vašem zařízení pin nebo biometrický zámek. Pokud necháte telefon odemknutý, aplikace vyžaduje, abyste před zapnutím přihlašování přes telefon nastavili bezpečnostní zámek.

Zapnutí přihlašování telefonem

Otevřete aplikaci Microsoft Authenticator, přejděte na svůj pracovní nebo školní účet a zapněte přihlašování přes telefon.

 • Když klepnete na dlaždici účtu, zobrazí se zobrazení účtu na celé obrazovce. Pokud se zobrazí možnost Přihlášení telefonem povoleno, znamená to, že jste plně nastaveni na přihlášení bez hesla. Pokud se zobrazí možnost Povolit přihlašování telefonem, klepnutím na něj zapněte přihlašování telefonem.

 • Pokud už aplikaci používáte k dvojúrovňovému ověření, můžete klepnutím na dlaždici účtu zobrazit zobrazení účtu na celé obrazovce. Potom klepněte na Povolit přihlášení telefonem a zapněte přihlašování telefonem.

 • Pokud svůj účet nemůžete najít na obrazovce Účty aplikace, znamená to, že jste ho do aplikace ještě nepřidali. Přidejte svůj osobní Microsoft účet podle pokynů v článku Přidání osobních účtů.

Přihlášení k účtu pomocí přihlašování pomocí telefonu

 1. Přejděte na přihlašovací stránku svého osobního účtu Microsoft a místo zadávání hesla vyberte odkaz Použít místo toho aplikaci Microsoft Authenticator.

 2. Microsoft odešle oznámení do telefonu.

 3. Schvalte oznámení.

Přihlaste se u svého účtu pomocí dvojúrovňového ověření.

Standardní metoda dvojúrovňového ověření vyžaduje, abyste do zařízení, ke které se přihlašujete, zadali své uživatelské jméno a heslo a pak zvolili, jestli aplikace Microsoft Authenticator obdrží oznámení, nebo jestli chcete zkopírovat ověřovací kód z aplikace Authenticator. Na zařízení s Androidem najdete ověřovací kódy na obrazovce Účty. Na zařízení s iOSem najdete tyto ověřovací kódy na obrazovce Účty nebo v zobrazení na celé obrazovce účtu v závislosti na typu účtu. Dvojúrovňové ověřování pro svůj účet zapnete, když účet přidáte do aplikace Microsoft Authenticator.

Poznámka:Pokud na obrazovce Účty aplikace Microsoft Authenticator nevidíte svůj pracovní nebo školní nebo osobní účet, znamená to, že jste účet nepřidali do aplikace Microsoft Authenticator. Pokud chcete přidat svůj účet, podívejte se na článek Přidání pracovního nebo školního účtu nebo Přidání osobních účtů.

Postup potřebný k přihlášení k pracovnímu nebo školnímu nebo osobnímu účtu pomocí různých metod dvojúrovňového ověření najdete v tématu Přihlášení pomocí dvoustupňového ověření nebo bezpečnostních údajů.

Nejčastější dotazy

Otázka

Řešení

Jak je přihlašování pomocí telefonu bezpečnější než zadání hesla?

Vaše data se používají jenom k místní ochraně klíče. Nikdy se neodesílají do cloudu ani v něm neukládají.

Po nastavení aplikace Microsoft Authenticator se v telefonu vytvoří klíč pro odemknutí účtu, který je chráněný pin kódem nebo biometrickým zámkem telefonu. Tento klíč se pak použije k prokázání vaší identity při přihlašování.

Nahradí přihlášení telefonem dvoustupňové ověření? Mám ho vypnout?

Přihlášení telefonem je typ dvoustupňového ověření, kdy oba kroky probíhají na mobilním zařízení. Měli byste mít zapnuté dvoustupňové ověřování, které vám pomůže zajistit větší zabezpečení vašeho účtu.

Pokud mám u svého účtu zapnuté dvoustupňové ověřování, musím schválit dvě oznámení?

Ne. Přihlášení k účtu Microsoft pomocí telefonu se také počítá jako dvoustupňové ověření, takže není potřeba žádné druhé schválení.

Co když ztratím telefon nebo ho nemám u sebe? Návody přístup k mému účtu?

Kdykoli můžete vybrat odkaz Použít místo heslana přihlašovací stránce a přepnout zpět na používání hesla. Pokud používáte dvoustupňové ověřování, budete muset k ověření identity použít druhou metodu.Microsoft důrazně doporučuje, abyste k vašemu účtu měli přidruženou více než jednu aktuální metodu ověření.Metody ověřování pro osobní účty můžete spravovat na stránce Nastavení zabezpečení.

V případě pracovních nebo školních účtů můžete přejít na stránku Další ověření zabezpečení vaší organizace nebo na stránku Udržujte účet zabezpečený, pokud správce zapnul bezpečnostní údaje. Další informace o bezpečnostních údajích najdete v tématuPřehled bezpečnostních údajů (Preview). Pokud nemůžete spravovat metody ověřování, musíte se obrátit na správce.

Návody tuto funkci přestat používat a vrátit se k používání hesla?

U osobních účtů vyberte při přihlašování odkaz Použít místo toho heslo. Vaše nejnovější volba se zapamatuje a ve výchozím nastavení se nabídne při příštím přihlášení. Pokud se někdy budete chtít vrátit k používání přihlašování telefonem, vyberte při přihlašování odkaz Použít místo aplikace.

U pracovních nebo školních účtů musíte buď zrušit registraci zařízení na stránce Nastavení aplikace Microsoft Authenticator, nebo ho zakázat v oblasti Aktivity & zařízení ve vašem profilu. Další informace o zakázání zařízení ve vašem profilu najdete v tématu Aktualizace informací o profilu a účtu na portálu Moje aplikace.

Proč nemůžu pro přihlašování přes telefon používat víc než jeden pracovní nebo školní účet?

Telefon musí být zaregistrovaný k jednomu pracovnímu nebo školnímu účtu. Pokud chcete zapnout přihlašování přes telefon pro jiný pracovní nebo školní účet, musíte zrušit registraci účtu na tomto zařízení prostřednictvím stránky Nastavení.

Můžu se k počítači přihlásit pomocí telefonu?

Pro váš počítač doporučujeme přihlásit se pomocí Windows Hello na Windows 10. Windows Hello vám umožní přihlásit se pomocí obličeje, otisku prstu nebo PIN kódu.

Další kroky

Pokud máte potíže se získáním ověřovacího kódu pro váš osobní Microsoft účet, přečtěte si část Řešení potíží s ověřovacími kódy článku .

FAQs

How do I complete Microsoft Authenticator? ›

Add account to Microsoft Authenticator
 1. Open the Microsoft Authenticator app on your phone.
 2. Tap the + > Work or school account.
 3. Use your phone to scan the QR square that is on your computer screen. Notes: ...
 4. Your account will be added automatically to the app and will display a six-digit code.

Where is the secret key in Microsoft Authenticator? ›

Select the drop-down arrow in the blue box and select 'Two-factor authentication'. Click on the link next to the bar code 'Regenerate Secret Key and QR'. Scan the new barcode or enter the new secret key manually into the authenticator app on your device. Select 'Verify Code' to verify your generated code.

How do I verify my identity on Microsoft Authenticator? ›

The authenticator app asks for a verification code as a test. From the Microsoft Authenticator app, scroll down to your work or school account, copy and paste the 6-digit code from the app into the Step 2: Enter the verification code from the mobile app box on your computer, and then select Verify.

How do I reset my Authenticator app? ›

Reset Authenticator App in the User Portal
 1. Go to Security.
 2. Under Multi-factor Authentication, click Reset Authenticator App.
 3. Verify your existing setup using your old device. Warning: If you exit the process before you complete setup, you may lock yourself out of resources that are protected by your Authenticator App.

How do I get my 6 digit code from Authenticator? ›

You need to install the Google Authenticator app on your smart phone or tablet devices. It generates a six-digit number, which changes every 30 seconds. With the app, you don't have to wait a few seconds to receive a text message.

Why is my Authenticator app not working? ›

A common fix for any problems with the authenticator app is to update your software. Ensure your device and all apps are up to date. For more support on the authentication app, you can view the authenticator app set-up video, or you can visit Microsoft's support pages.

What is key code for Authenticator? ›

What is the “Google Authenticator Key”? The key for Google Authenticator is the QR code or the 32-digit code provided in the 2-factor authentication settings of the online account you are trying to secure. This key can either be scanned or manually entered into the Authenticator app.

What to do if Microsoft Authenticator is locked? ›

Make sure the device requires a PIN or biometric to unlock. Try to re-enable faceID or fingerprint in the device settings and restart the device. Use the faceID or fingerprint to unlock the device after restart, then try to re-enable passwordless for the account in Microsoft Authenticator.

How do I log into Microsoft authenticator app without code? ›

Open the Microsoft Authenticator app, go to your work or school account, and turn on phone sign-in. When you tap the account tile, you see a full screen view of the account. If you see Phone sign-in enabled that means you are fully set up to sign in without your password.

How do I reset my Microsoft authenticator without my old phone? ›

What if you don't have access to Microsoft Authenticator on your old phone? If you no longer have your old phone, it was stolen, lost or damaged, you'll need to contact Microsoft Support. The virtual agent will ask if the answers are helpful or not, click “No” to then have the option to talk to a person for help.

How do I turn off 2 step verification without signing in? ›

First off, go to Settings and Privacy > Settings > Security and Login > Two-factor authentication on your browser-based Facebook account. You'll find a list of your authorized devices where you won't need to use a login code.

What is the phone number for Microsoft authenticator? ›

Refer to your mobile device's manual for instructions about how to turn off this feature. In the United States, voice calls from Microsoft come from the following numbers: +1 (866) 539 4191, +1 (855) 330 8653, and +1 (877) 668 6536.

How do I turn off Authenticator verification? ›

Turn off 2-Step Verification
 1. On your Android phone or tablet, open your device's Settings app Google. Manage your Google Account.
 2. At the top, tap Security.
 3. Under "Signing in to Google," tap 2-Step Verification. You might need to sign in.
 4. Tap Turn off.
 5. Confirm by tapping Turn off.

Can I delete and reinstall Authenticator? ›

If you accidentally uninstall the Authenticator app from your smartphone you will need to re-install it and then run through the setup below. One you have scanned the QR code continue with the setup on the laptop.

Why isn t my 6 digit authentication code working? ›

This is usually due to a temporary network or connection issue. Please try to log in when you have a strong WiFi and/or cellular signal.

Where is Authenticator backup code? ›

Create & find a set of backup codes
 1. Go to your Google Account.
 2. On the left, click Security.
 3. Under "Signing in to Google," click 2-Step Verification. You may need to sign in.
 4. Under "Backup codes," click Continue .
 5. From here you can: Get backup codes: To add backup codes, click Get backup codes.

Why is my 6 digit authentication code not working? ›

Authenticator apps rely on the time set on your device to create the authentication code. If the time on your mobile device does not match the time on your computer then the code will not work. Check the time and date on your phone and make sure they match the computer or device you are logging in from.

What is the difference between a security key and an authenticator app? ›

Authenticator apps provide a layer of security and are a convenient option for use by many, but they are still vulnerable to phishing due to the 30-second window. Security keys, like the YubiKey, are considered to be both more convenient and more secure. Yubico also provides a use in conjunction with the YubiKey.

Can you turn off Microsoft authenticator? ›

Go to https://account.microsoft.com, on the "Security" tab in the "Additional Security Options" section click on "Microsoft Authenticator App" click on "Remove".

What happens if I delete the Microsoft authenticator app? ›

After the authenticator app is deleted, it's removed from your security info and it disappears from the Security info page. If the authenticator app is your default method, the default changes to another available method.

How do I unblock my Microsoft account? ›

To unblock your account, you'll need to reset your password. Enter the email address of the blocked account, then enter the characters you see on your screen and select Next. Enter the code generated by your authenticator app or select Use a different verification option to get a text message.

How do I manually enter a code in Microsoft authenticator app? ›

Open the Authenticator app, select Add account from the Customize and control icon in the upper-right, and then select Work or school account. Select OR ENTER CODE MANUALLY. Enter the Code and URL from Step 1, and then select Finish. The Accounts screen of the app shows you your account name and a verification code.

How do I change my phone number on Microsoft authenticator? ›

Change the phone number that you use for verification
 1. Sign in with your Microsoft account to Security.
 2. Select Advanced security options.
 3. Under Ways to prove who you are, find the phone number you wish to change in your list of registered authentication methods, expand the section, and select Remove.

How do I transfer my Authenticator account to my new phone? ›

 1. On your new phone, install the Google Authenticator app.
 2. In the Google Authenticator app, tap Get Started and sign in.
 3. Tap Menu Transfer accounts. Import accounts.
 4. On your old phone, create a QR code: In the Authenticator app, tap Menu Transfer accounts. Export accounts. ...
 5. On your new phone, tap Scan QR code.

Can we change Microsoft authenticator to new phone? ›

There is a similar process for Android. Make sure the authenticator is installed on the new device. On the new device in the startup, it prompts for restoring. Sign in to the recovery account, and the authenticator accounts should appear.

What if you lose your phone with two-factor authentication? ›

If your lost phone has Google Authenticator on it, you need to secure your accounts connected to the app by logging in with an alternate method, and resetting the 2FA settings. You should also erase your phone remotely if possible. You can then add Google Authenticator to a new phone and re-link it to your accounts.

How do I reset my two step verification code without email? ›

Keep in mind, deleting or reinstalling WhatsApp won't disable or reset the PIN for two-step verification. You'll need to wait 7 days to reset the PIN if: You didn't provide an email address to reset the PIN.

Can you access Microsoft Authenticator without phone? ›

Using an authenticator app for MFA. An authenticator app runs on your smartphone or tablet, and you don't need internet access or cell phone service to use it for MFA. You do need internet to set it up, though.

How do I remove Authenticator from my phone? ›

Deleting Google Authenticator
 1. Access the Google Authenticator app in the device you wish to unlink.
 2. Click the pencil icon (Top right)
 3. Select which token you wish to remove.
 4. Then click delete (bottom of screen)
 5. This message will display.
 6. Click Remove Account.

Can Microsoft Authenticator see my browsing history? ›

The Microsoft authenticator does not track you and it does not log location data. It will list your logins to MCC-protected resources as a method for you to recognize unauthorized access attempts.

Do I have to use Microsoft Authenticator? ›

You aren't required to use the Microsoft Authenticator app, and you can choose a different app during the set up process.

What is the difference between Google Authenticator and Microsoft Authenticator? ›

Microsoft Authenticator can support one account on multiple devices simultaneously while Google Authenticator is limited to one device per account. Only Microsoft Authenticator supports backup and restore features. Google Authenticator doesn't require a password to access the app, decreasing its security.

How do I get a QR code for Microsoft Authenticator? ›

Sign in with a QR code
 1. On your computer, go to the Additional security verification page. ...
 2. Select the checkbox next to Authenticator app, and then select Configure.
 3. Open the Authenticator app, select the plus icon and select Add account, and then select Work or school account, followed by Scan a QR Code.

How do I get the QR code for the Authenticator app? ›

 1. On your new phone, install the Google Authenticator app.
 2. In the Google Authenticator app, tap Get Started.
 3. At the bottom, tap Import existing accounts?
 4. On your old device, create a QR code: In the Authenticator app, tap More Transfer accounts. Export accounts. ...
 5. On your new phone, tap Scan QR code.

How do I skip Microsoft Authenticator setup? ›

Go to Security settings and sign in with your Microsoft account. Under the Two-step verification section, choose Set up two-step verification to turn it on, or choose Turn off two-step verification to turn it off.

How do I use Microsoft Authenticator on my new phone? ›

Open the Microsoft Authenticator app on your mobile device and select Begin recovery. Sign in to your recovery account using the personal Microsoft account you used during the backup process. Your account credentials are recovered to the new device.

How do I reset my Microsoft Authenticator without my old phone? ›

What if you don't have access to Microsoft Authenticator on your old phone? If you no longer have your old phone, it was stolen, lost or damaged, you'll need to contact Microsoft Support. The virtual agent will ask if the answers are helpful or not, click “No” to then have the option to talk to a person for help.

How do I get my Authenticator code without QR code? ›

If your camera is unable to capture the QR code, you can manually add your account information to the Microsoft Authenticator app for two-factor verification. This works for work or school accounts and non-Microsoft accounts.

Why is my Authenticator app QR code not working? ›

My Authy or Google Authenticator App won't scan the barcode. Try restarting your mobile device and begin again. If this doesn't work then try removing the scanner app (does not apply to Apple iOS) and reinstalling it. Restart the mobile device and try scanning the barcode again.

Can I use Microsoft authenticator without my phone? ›

Using an authenticator app for MFA. An authenticator app runs on your smartphone or tablet, and you don't need internet access or cell phone service to use it for MFA. You do need internet to set it up, though.

What do I do if my Microsoft Authenticator is locked? ›

Make sure the device requires a PIN or biometric to unlock. Try to re-enable faceID or fingerprint in the device settings and restart the device. Use the faceID or fingerprint to unlock the device after restart, then try to re-enable passwordless for the account in Microsoft Authenticator.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 14/09/2023

Views: 5802

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.